За контакт: 02/958 50 21

Ако сте вече регистрирани, моля влезте точно тук

Информация за плащане
Адрес на купувача
Изпращане до
Използвай за получаване/плащане - еднакъв адрес
Адрес за доставка
Име продукт No Цена Количество Отстъпка Обща сума
 
Резултат за цената на продукта
   

Изберете начин на доставка

Не е избран начин за доставка

Моля изберете начин за доставка

Съжаляваме, няма начин за изпращане съответстващ на вашата поръчка.

 
Обща сума:
0,00 лв
Бележки и специални искания
Общи условия

Условия за обслужване

ПРОЧЕТЕ ПРЕДИ ДА ФИНАЛИЗИРАТЕ ПОРЪЧКАТА СИ!

 

СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ ЗА ОТСТЪПКА

КОДОВЕТЕ СЕ ВЪВЕЖДАТ В МАЛКОТО ПРАЗНО ПОЛЕ ПОД ПОРЪЧАНИТЕ ПРОДУКТИ И СЕ НАТИСКА БУТОНА "ЗАПАЗИ"

КОДОВЕТЕ СЕ ПОЛЗВАТ, КАКТО СЛЕДВА:

При поръчка над 60лв., въведете специален код за отстъпка с главни букви на латиница: HFE60

При поръчка над 120лв., въведете специален код за отстъпка с главни букви на латиница: HFE120

*Само един от двата кода може да бъде въведен!

 

ИЗБОР НА КУРИЕР

Уважаеми клиенти!

Преди да финализирате поръчката си, моля, уверете се, че сте попълнили точно данните си за доставка, както и данните си за таксуване в случай, че те се различават. Не забравяйте да оставите *точен адрес и **телефон за обратна връзка! В рамките на Република България доставките се осъществяват от куриерска фирма Спиди АД, като начина на разплащане е чрез наложен платеж при доставка! Можете да извършите поръчката си като се регистрирате с вашите данни на сайта ни, както и като гост без регистрация. Доставката се извършва на следващия работен ден.

НАШИЯТ ОСНОВЕН КУРИЕР Е ФИРМА СПИДИ АД, НО АКО ЖЕЛАЕТЕ ВАШАТА ПОРЪЧКА ДА БЪДЕ ДОСТАВЕНА ОТ ДРУГ КУРИЕР (ЕКОНТ, ЛЕО ЕКСРЕС) ДО ТЕХЕН ОФИС ИЛИ ВАШ АДРЕС, МОЛЯ В ПОЛЕТО ЗА СВОБОДЕН ТЕКСТ (БЕЛЕЖКИ) ПРЕДИ ФИНАЛИЗИРАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА ДА УПОМЕНЕТЕ ТЕЗИ ДЕТАЙЛИ.

НИЕ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗИМ С ВАШЕТО ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА НАЧИН НА ДОСТАВКА!

При възникнали въпроси: e-shop@tnt-21.com

speedy logo 220x98

 

Условия за ползване

Интернет страницата на Candi-No представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД.

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на хранителни добавки, натурална козметика, чай през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС. Някои продукти са с включена цена на доставка, а други не.

Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Фирмата ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД е вносител за България на продуктите на марките, които са представени на сайта. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД.

Дефиниции:

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД.

"Артикули" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на сайта на  ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. 

Способи за плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената сума на място при доставка от куриер.

Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, артикулът/ артикулите подлежат на рекламация. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

    *  да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД Услуги;

    *  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

    *  да уведомява незабавно ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

    * да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на сайта на ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД

ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на сайта на ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД.

ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.tnt-21.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.tnt-21.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД.

Потребителят е длъжен да обезщети ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ТНТ 21 - Здраве от Изтока ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Log in or create an account